M_Nybyggnation_1

Som byggherre ansvarar du för fuktsäkerheten i bygget. Med Conservator som samarbetspartner slipper du oroa dig för fukten. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Diplomerad Fuktsakkunnig är titeln på de av våra medarbetare som utbildats på LTH i Lund och som med sin kunskap lotsar dig förbi fallgroparna genom hela byggprocessen. Mätningar, analyser och våra rekommendationer dokumenteras noggrant under resans gång.