M_Seminar_1

Du är proffs på att bygga. Eller på att finansiera och förvalta byggnader. Och som alla yrkesmän är du intresserad av att bredda din kunskap. Tillsammans med våra skadeutredare och diplomerade fuktsakkunniga samlar vi kunskap och sprider den vidare i utbildningar och seminarier.

Vår samlade kunskapsbank är Conservator Academy. Där finns färdiga utbildningspaket som rör modern hantering av fukt, inomhusmiljö och fuktsäkert byggande. Och ett ständigt växande underlag för dig som söker anpassad utbildning. 
Kontakta Conservator så utformar vi en utbildning som stämmer exakt med dina behov.