Olika företag kan ha olika infallsvinklar på problem med inomhusmiljön. Vi kan anpassa en utbildning för varje enskilt fall – fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter, energileverantörer osv. Målet med utbildningen är att göra klart för kursdeltagarna hur man gör rätt från början. Anpassad utbildning är ofta ett sätt att höja kompetensen hos både medarbetare och kunder.