Sedan de nya Byggreglerna, BBR, från 2006, kom, har kravet på fuktsäkerhet i byggprocessen ökat. Det är första gången som regelverket omfattar gränsvärden för vilken fuktighet det får vara i en konstruktion. Fuktsäkerheten blev därmed ett nytt begrepp som borde finnas med i byggprocessens alla led. Conservators utbildning omfattar en genomgång av aktuella kapitel i Byggreglerna och vad de innebär samt moment och hjälpmedel som finns tillgängliga.