Här presenterar vi de examensarbeten som utförts hos oss på Conservator.


Uttorkning av betong i nyproduktion

Av Herman Persson och Alexandru Zamfir

Ladda ner hela arbetet här!


Ventilation i flerbostadshus – hur fungerar den ur ett
fuktperspektiv?

Av Anton Hallgren och Simon Israelsson

Ladda ner hela arbetet här!


Uttorkning av betong – En praktisk uppföljning av mätningar från byggskedet

Av Jacob Verde

Ladda ner hela arbetet här!


Fuktmätning i betongväggar – behövs det?

Av Jonas Ehk

Ladda ner hela arbetet här!


Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Av Adam Stark

Ladda ner hela arbetet här!


Mätningar och simuleringar av fukt i tak

Av Hampus von Platen och Viktor Rikner

Ladda ner hela arbetet här!


Inomhusmiljöproblem i fuktiga byggnader
En utredning av åtgärder vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem

Av Rebecca Hallberg

Ladda ner hela arbetet här!