stövlar

När människor mår dåligt av att vistas i ett hus, är det huset som ska undersökas. Oavsett om du varken ser fuktfläckar eller känner dålig lukt.

Den verkliga diagnosen ställs med hjälp av en fuktutredning utförd av erfarna byggdoktorer från Conservator. Vi vet var problemområdena finns. Du får en korrekt fuktutredning och ett pålitligt underlag för hur åtgärderna ska utföras effektivt och ekonomiskt för att skapa en bra inomhusmiljö.

När Conservator gör en fuktutredning görs den enligt SWESIAQ-modellen och vi använder bland annat den s k Örebro-enkäten. Beprövat och effektivt för att kartlägga de symtom som brukaren av byggnaden upplever som mest besvärande i den inomhusmiljö de dagligen vistas i.