På Conservator finns över 25 års gedigen erfarenhet av kallställning. Inte bara när det gäller teknisk utrustning som exempelvis stora värmepannor och turbiner, utan även byggnader som kyrkor, kulturhus och andra lokaler där värdefull utrustning förvaras.

En kallställd kyrka är självklart energisnål. Men innanför väggarna finns ofta föremål och matierial som mår dåligt av fukt och kyla.

Effektiv klimatstyrning är enda lösningen, om både kyrka och kyrkbesökare ska må bra. Då behövs vår kunskap. Vi kan byggnadsfysik och fuktteknik. Och vet hur man tar hand om mikroklimat, minimerar döda zoner och termodynamiska effekter i långhus och kyrktorn.

Vår kunskap används när man vill ha en intakt förrättningslokal som när som helst snabbt kan tas i bruk för bröllop, dop eller mässa. Vi kan ta fram rätt underlag för rätt utrustning, både i stort och smått. Allt för att erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för en kallställd kyrka.