När det gäller mätningar och analyser har Conservator stor erfarenhet och kunskap och alltid moderna instrument kalibrerade för uppgiften. Det handlar inte bara om att kunna mäta rätt utan att välja rätt metod. Oavsett om det gäller fukt i material, fukt i luft, gaser eller partiklar kan Conservator hjälpa dig att mäta på rätt sätt.

 

Mätningar som Conservator kan erbjuda

•    Mätning av fukt i betong enl RBK
•    Mätning av fukt i luft
•    Mätning av fukt i trä och andra material
•    Mätning av partiklar
•    Mätning av koldioxid
•    Mätning av joner och laddningar
•    Mätning av radongashalt och bakgrundsstrålning
•    Mätning av luftmängder och luftflöden
•    Termografering
•    Täthetsprovning

 

Analyser som Conservator kan erbjuda

•    Analyser av material innehållande asbest
•    Analys av kaseinhaltigt spackel
•    Analys av PCB i fogmassa
•    Analys av mikrobiella skador, “mögelskador”, på organiska material
•    Analys av rötsvampar på organiska material, exempelvis Hussvamp
•    Mätning och analys av emissioner MVOC/VOC/PAHFormaldehyd
•    Mätning och analys av föroreningar i luft, typ tungmetaller