Radon är en hälsorisk som varken luktar eller syns; en radioaktiv gas som bildas naturligt genom att uran sönderfaller i jordskorpan eller avdunstar från diverse äldre byggmaterial.
 Enda sättet att avslöja risken är att mäta. Och mätningen är relativt enkel. Mätare kan du antingen få från din kommun eller beställa via Conservator.

När du ska åtgärda radon behöver du vår kunskap – och rekommendationer om bästa sättet att antingen stänga ute eller ventilera bort radongasen.

Mätning av årsmedelvärdet av radongashalten ska helst utföras mellan första oktober och sista mars, vilket räknas som eldningssäsong. Detta för att få ett så representativt mätresultat som möjligt. Gränsvärdet när det gäller årsmedelvärdet på radongashalten är 200 Bq/m³, vilket också är gränsen för att få bidrag till åtgärder från Länsstyrelsen. Conservator har kunskap och resurser för att kunna hjälpa Er som har radonproblem. Radonåtgärder är den enda typ av åtgärder vi numera arbetar med, dock via inhyrd personal eller underentreprenör. Åtgärder av markradon går för det mesta ut på att förhindra radongashaltig luft från att komma in i bostaden, med hjälp av någon typ av radonsug eller undertrycksventilation. När det gäller förhöjda radongashalter på grund av byggnadsmaterialet handlar det om att förbättra luftomsättningen, dvs ventilationen i bostadsdelen.