Som sakkunniga kan vi bistå, exempelvis jurister, med hjälp att bedöma fel i fastighet eller göra bedömningar av fuktskador i nyproduktion mm.