Fukt eller dålig lukt kan ha flera orsaker. Det är först när du vet vad som skapar problemen som du kan göra de rätta åtgärderna. En fuktig källarvägg behöver inte alltid betyda att du måste gräva runt huset. Och en doft av mögel är inte alltid signalen till omfattande ingrepp i huskonstruktionen.

För att klargöra vad som orsakar dålig lukt måste en noggrann utredning utföras om mikrobiella skador finns i konstruktionerna (mögelutredning eller mögelbesiktning). Prover tas på plats, för bedömning av lukt i neutral miljö. Om det bedöms nödvändigt skickas proverna på mögelanalys (mögelkontroll) där graden av mikrobiell påväxt som mögel och strålsvampar analyseras. När Conservator gör en mögelutredning får du en korrekt bedömning, byggd på lång erfarenhet. Och därtill en teoretisk beskrivning som förklarar orsaken till dina problem. Givetvis med klara besked vilka åtgärder som behövs för att göra rätt från början.

 

Ofta är problemen kopplade till pågående fuktskador, men långt ifrån alltid. Ibland är det flera orsaker som bidrar till en försämrad inomhusmiljö. Det är alltså viktigt att låta undersöka ett inomhusmiljöproblem noggrant innan åtgärder vidtas, så att åtgärderna blir rätt. Anlita en byggdoktor.