Vattenskador

Fuktskador uppstår ibland plötsligt på grund av olika sorters läckage. Det kan vara läckage på vatten- och avloppsledningar eller otäta våtrumsbeklädnader – oftast rena försäkringsfrågor. Conservator kan hjälpa till med opartisk utredning av exempelvis en vattenskada. Det kan ibland vara nödvändigt i samband med en vattenskada att en utredning utförs för kontroll av mikrobiella skador.som mögel och strålsvampar (mögelbesiktning, mögelutredning, mögelkontroll). Uttagna prover skickas till labb för en mögelanalys.

Hussvamp.

Till extremfallen när det gäller fuktproblem räknas hussvampsskador. Hussvampsangrepp är en speciell typ av rötskada, då den ter sig annorlunda och kräver mera omsorgsfull sanering. Hussvampen kräver tillgång till vatten, kalk och trämaterial för att kunna etablera sig. Det är den enda rötsvampen som kan transportera vatten, vilket innebär att den kan börja växa i källaren och sprida sig upp till vinden. Den transporterar vatten i sitt mycel.

Vid åtgärder är det viktigt att hitta orsaken till angreppet. Undersökning och sanering ska utföras av sakkunnig och kompentent personal. Vi har stor erfarenhet både av skadeutredningar och saneringar av hussvampsskador. Conservator arbetar inte längre med saneringar, men hjälper gärna till med kartläggningen och omfattningen av skadan samt föreslår vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med angreppet. Ofta måste permanenta klimatförändringar till när det gäller krypgrunder och källare, då det är viktigt att det fortsättningsvis blir torrt. Fuktstyrd uppvärmning eller avfuktning är de vanligaste metoderna då det är svårt och dyrt att konstruktionsmässigt ”bygga” till sig torra grunder och källare.