Om projekteringen redan är i slutfasen när Conservator kommer in i bilden kan vårt arbete handla om ren granskning av ritningar och andra handlingar som bedöms som viktiga ur fuktsynpunkt. Beställare kan vara antingen en byggherre eller en entreprenör, beroende på entreprenadform.