Entreprenören bör utse en fuktsäkerhetsansvarig på arbetsplatsen som ser till att fuktplanen följs. Detta görs enklast genom att fuktronder-fuktbesiktningar, utförs på arbetsplatsen med jämna mellanrum. Fuktronderna kan utföras med hjälp av speciella checklistor som finns i ”ByggaF-metoden för fuktsäker byggprocess” (Kristina Mjörnell).

Conservator kan gå in och hjälpa entreprenören utföra sina fuktronder, men kan även göra fuktkontroller åt byggherren för att se till att det blir rätt gjort.