Fuktsäkerhetsbeskrivningen kan upprättas i olika skeden. Antingen före projekteringen eller inför produktionsskedet, ihop med entreprenadförfrågan. Bland mycket annat kan kraven på väderskydd och fuktmätningar m.m. preciseras. På Conservator finns flera diplomerade fuktsakkunniga, utbildade vid LTH i Lund.