Conservator är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet som skadeutredare. Detta ger oss unika möjligheter att avslöja riskkonstruktioner. Vi vet var riskerna finns. Och ger klara besked om hur de kan förebyggas. Alltså är det klokt att ta in vår kompetens redan på projekteringsstadiet.

Vi är inga tråkiga ”nejsägare” som ser misstänksamt på nya häftiga hus. Tvärtom. Vi är problemlösare, som gärna söker kreativa utmaningar.

En korrekt fuktsäkerhetsprojektering byggd på erfarenhet och kunskap är viktig för både byggherre och entreprenör. Här ges klara fakta om hur saker och ting ska utföras ur ett fuktperspektiv. Våra diplomerade fuktsakkunniga ger trygghet åt alla inblandade parter. Det blir rätt från början.

En fuktsäkerhetsprojektering med Conservator, i samråd med arkitekter och konstruktörer, undanröjer omöjliga konstruktioner för ett fuktsäkert byggande redan på projekteringsstadiet. Detta är av stor vikt för att inte behöva ”backa bandet” mitt i byggprocessen. Med Conservator som ansvarig för fuktsäkerheten på bygget vet byggherren att det blir rätt både ur ett fuktsäkert och ekonomiskt perspektiv.