I samband med nybyggnation alstras ofta relativt mycket fukt. Byggfukten kan skapa stora problem innan den hinner torka ut till acceptabla nivåer. Därför är det viktigt att ha koll på klimatet i byggnaden hela tiden med hjälp av loggning av temperatur och luftfuktighet. För att säkerställa ett bra torkklimat krävs ofta avfuktning. Beroende på väderskydd och årstid för en byggnation kan behovet av klimatstyrning variera. Vi kan hjälpa till med klimatloggning, bedömning av och utförande av klimatstyrning.

 

Övrig klimatstyrning av lokaler och byggnader

Vissa byggnader kan behöva klimatstyras provisoriskt. Det kan handla om momentana fuktbelastningar, men det kan även vara vissa perioder med extremt hög luftfuktighet utomhus. Exempel på sådana lokaler och byggnader är lagerutrymmen, industrier och kyrkor. Conservator har kunskapen och hjälper dig att hitta rätt lösning.