Att mäta rätt är grunden för en korrekt analys. På Conservator finns mätkunskap och moderna instrument som är kalibrerade för uppgiften. Varje typ av mätning kräver sin typ av mätmetod. Vi erbjuder kompetens och utrustning för mätning av såväl fukt som fasta partiklar och gaser.

Mätningar som Conservator kan erbjuda

•    Mätning av fukt i betong enl RBK
•    Mätning av fukt i luft
•    Mätning av fukt i trä och andra material
•    Mätning av partiklar
•    Mätning av koldioxid
•    Mätning av joner och laddningar
•    Mätning av radongashalt och bakgrundsstrålning
•    Mätning av luftmängder och luftflöden
•    Termografering
•    Täthetsprovning

Analyser som Conservator kan erbjuda

•    Analyser av material innehållande asbest
•    Analys av kaseinhaltigt spackel
•    Analys av PCB i fogmassa
•    Analys av mikrobiella skador, “mögelskador”, på organiska material
•    Analys av rötsvampar på organiska material, exempelvis Hussvamp
•    Mätning och analys av emissioner MVOC/VOC/PAHFormaldehyd
•    Mätning och analys av föroreningar i luft, typ tungmetaller