Mätperiod för radon och ny metodbeskrivning

https://youtu.be/x0rvQybiCpE Har ni koll på radon på era arbetsplatser och i era bostäder? Den 1 oktober började mätperioden för långtidsmätning av radon som sträcker sig mellan 1 oktober och 30 april. Om ni behöver hjälp med att utföra en mätning eller att ta fram åtgärdsförslag efter redan genomförd mätning så kan vi självklart hjälpa er! I år har … Läs mer…

Boverket jobbar för schystare projektkultur

https://www.youtube.com/watch?v=3JGzY03iAlY&t=14s Enligt Boverket kostar fel, brister och skador i byggbranschen 111 miljarder, varje år! Så ska det självklart inte behöva vara! Det kostar både samhället stora ekonomiska summor och utgör även en onödigt stor belastning på vår miljö i form av slöseri och svinn av material. Boverket driver därför en kampanj för schystare projektkultur. Det tycker vi på … Läs mer…

Förebygga kvalitetsproblem genom systematisk kravhantering

Vi människor tillbringar större delen av våra liv inomhus och behöver goda miljöer för att må och prestera bra. Boverkets byggskaderapport från 2018 visade på en årlig kostnad för fel, brister och skador i byggbranschen på drygt 100 miljarder kronor. En av förutsättningarna för att skapa en god inomhusmiljö och uppnå en hållbar samhällsbyggnadssektor är … Läs mer…