RBK – Rådet för Byggkompetens

BBR – Boverkets byggregler

ITC – Infrared Training Center

SS-EN 13829

SWESIAQ-modellen

Minneapolis Blower Door

Fuktcentrum, LTH

Byggdoktorerna

ByggaF-metoden