Fukt eller dålig lukt kan ha flera orsaker. Det är först när du vet vad som skapar problemen som du kan göra de rätta åtgärderna. En fuktig källarvägg behöver inte alltid betyda att du måste gräva runt huset. Och en doft av mögel är inte alltid signalen till omfattande ingrepp i huskonstruktionen. Vi kan utföra en noggrann skadeutredning och fastställa orsaken, ofta med en mögelanalys på uttagna prover som bevis på vad som är skadat.

Med Conservator får du en riktig bedömning, byggd på gedigen kunskap och lång erfarenhet. Och därtill en teoretisk beskrivning som förklarar orsaken till dina problem. Givetvis med klara besked om vilka åtgärder som behövs.

På så sätt sparar du pengar – antingen genom mindre arbete, eller genom att göra rätt från början.

 

Åtgärdsförslag

Ofta finns det flera orsaker till en försämrad inomhusmiljö. Det gäller att mäta och åtgärda alla problemkällor i rätt ordning. Då undviks risken för dubbelarbete och upprepade mätningar av samma sak.

Vi har kunskap och utrustning som gör det lätt att komma rätt från början. Samtidigt kan vi hjälpa till med rekommendationer av erfarna entreprenörer för varje typ av problem.

 

Kontroller av åtgärder

Det är även viktigt att det utförs kontroller på en åtgärd. I samband med rivning kan det upptäckas ytterligare problem som inte gick att fastställa under skadeutredningen. Exempelvis handlar det ofta om luktsmittade material. Det är inte självklart att material som inte är fuktskadade i sig ändå kan vara luktskadade. Vissa moment i en sanering är också extremt viktiga att de blir utförda på ett korrekt sätt.