Att utföra en renovering utan att veta om det finns fuktskador eller inte kan få obehagliga konsekvenser. Vid exempelvis en riskinventering eller en fuktskadeutredning utförs nästan alltid en heltäckande fuktindikering över golvytorna och övriga ytor där det kan misstänktas fuktskador.  Där det finns indikation på höga fuktvärden kan det bli nödvändigt att utföra en noggrannare utredning med kompletterande fuktmätningar.