Conservator är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet som skadeutredare. Detta ger oss unika möjligheter att avslöja riskkonstruktioner. Vi vet var riskerna finns. Och ger klara besked om hur de kan förebyggas. Alltså är det klokt att ta in vår kompetens redan på projekteringsstadiet.

En korrekt fuktsäkerhetsprojektering byggd på erfarenhet och kunskap är viktig för både byggherre och entreprenör. Här ges klara fakta om hur saker och ting ska utföras ur ett fuktperspektiv. Våra diplomerade fuktsakkunniga ger trygghet åt alla inblandade parter. Det blir rätt från början.