Det är viktigt att anpassa klimatet till husets funktion. Kyrkan står oanvänd sex dagar i veckan. Badhuset har en fuktbelastning som överträffar det mesta. Papperslagret ska hålla 55 % relativ fuktighet i alla väder. 
Varje hus har sin uppgift. Och att styra klimatet är en fråga om att skydda värden. Det handlar inte bara om ventilation.

På Conservator börjar vi med att noggrant sätta oss in i vad som krävs för att aktiviteter eller tillverkningsprocesser ska fungera – och väger den kunskapen mot vad som krävs för att också huset ska må bra. Därefter görs mätningar, ofta över längre tid, som efter noggrann analys ger klara besked om vilka åtgärder som är nödvändiga i form av värme, kyla, avfuktning eller befuktning.