En omfattande renovering av en byggnad som kräver bygglov innebär att ombyggnaden ska utföras så att kraven enligt BBR uppfylls vad det gäller fukt- och inomhusmiljö. Därför är det mycket viktigt att inventera byggnaden innan projektering påbörjas och beslut om renovering tas. Förutom en inventering avseende fukt och inomhusmiljö ska även en inventering avseende farligt avfall utföras.