lackor_2

Termografering handlar om att se det man inte kan se med ögonen. Med hjälp av värmekamera kan vi lokalisera läckage och köldbryggor som påverkar byggnadens energiförbrukning och komfort.

Andra tillfällen då värmekameran spara tid och pengar är i klimatstyrda rum, t ex (kylrum) där man kan konstatera om rummen läcker, och på så vis kostar extra energi. Att hålla koll på värmeutvecklingen i elektrisk apparatur och roterande maskinell utrustning är ytterligare möjligheter som kan hindra oväntade driftsstopp eller till och med bränder.

 

Lufttäthetsprovning

I BBR, Boverkets byggregler, avsnitt 9, finns krav på energianvändningen hos en byggnad. Detta ställer i sin tur krav på byggnadens täthet.

Energiförbrukning och trivsel hör direkt ihop med byggnadens täthet. Men även fuktskador på vindar och fasader.

Conservator kan mäta byggnadens exakta läckage genom standarden SS-EN 13829. Läckaget presenteras, enligt standarden, som l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Vi använder utrustningen Minneapolis Blower Door som ger svar på hur mycket byggnaden läcker. Som effektivt komplement används i många fall även värmekamera.