Kort om utbildningen

Heldag
4 200 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
Kursledare: Eva Gustafsson

Intresserad?

Vid intresse ber vi dig skicka in en intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig inför nästa kurstillfälle.

Kursbeskrivning

Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.  

Conservator erbjuder därför denna utbildning för entreprenörer (arbetsledare/platschefer), konsulter, byggherrar och förvaltare, i syfte att öka kunskapen om och hanteringen av fukt i byggprocessen, allt från kravställning, projektering, produktion till förvaltning. Utbildningen innebär även övergripande kunskap i ByggaF, den branschstandard som idag används för att jobba med fuktfrågorna i byggprocessen på ett strukturerat sätt.

Kursprogram

  • Kort inledning med enklare fuktteori.
  • Fuktsäkerhet i byggprocessen. Vad säger BBR? Vilka hjälpmedel finns? Vad är ByggaF?
  • Kravställning. Vad är en fuktsäkerhetsbeskrivning?
  • Fuktsäker projektering.
  • Fuktsäker produktion (Arbetsberedningar, väderskydd mm.)
  • Prefab eller inte prefab? Hur kan det påverka ett fuktsäkert byggande? Vilka är de vanligaste fallgroparna?
  • Hur ska fuktfrågorna hanteras vid renovering? Vad säger BBR?
  • Vilka regler gäller för kulturbyggnader?
  • Tilläggsisolering, hur påverkar det byggnadens fuktstatus?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med byggnader, från projektörer och entreprenörer till beställare och förvaltare.

Mat och kursmaterial

För- och eftermiddags-fika samt lunch ingår.
I utbildningen ingår även kursmaterial.

Kursledare

Eva Gustafsson

VD | Civilingenjör | Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor

Mobil: 070 – 249 00 91
E-post: eva.gustafsson@conservator.se

Intresseanmälan sluten grupp

Om ni önskar denna utbildning på just ert företag i en sluten grupp så får ni gärna fylla i en intresseanmälan nedan så återkommer vi till er!

 
Frågor och funderingar

Har ni några frågor kring utbildningen så är ni mer än välkomna att kontakta oss!